Begrippenlijst

A

Administrator
Persoon die namens de klant de XXImo-administratie voert en geautoriseerd is om XXImo Mobility Cards aan te vragen, te blokkeren en te beheren.

App
Applicatie voor een smartphone.

Autorisatie
Elke XXImo Mobility Card is volledig uniek in te richten. De werkgever kiest zelf voor welk type transacties de werknemer de kaart mag gebruiken. Het autoriseren van de verschillende mobiliteitsdiensten gebeurt vaak online via de selfservice module.

B

Beschikbaar saldo
Het tegoed waarmee de kaarthouder transacties kan verrichten.

Btw-verzamelfactuur
Een factuur waarop alle mobiliteitsdiensten die betaald zijn met de XXImo Mobility Card in een bepaalde periode worden weergegeven. De op deze factuur gespecificeerde btw kan gebruikt worden voor de btw-opgave.

D

Dienst
De dienstverlening van XXImo met betrekking tot het management en de financiering van mobiliteitsdiensten.

Duurzaamheid
Het voortdurend ervoor zorgen dat er bij de verdere ontwikkeling van de economie met de grootste zorg afwegingen worden gemaakt om te zorgen dat de volgende generaties prima in hun behoeften van welzijn en welvaart kunnen voorzien.

G

Garage parkeren
Het parkeren van een motorvoertuig in een parkeergarage. Kijk hier voor meer informatie.

Gebruiksvoorwaarden
De algemene voorwaarden van XXImo alsmede de algemene voorwaarden van de XXImo Mobility Card, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. De gebruiksvoorwaarden kunt u vinden op www.xximo.nl/juridisch.

I

Inkoopvoordelen
Een lagere inkoopprijs verkrijgen door het op grote schaal inkopen van producten en/of diensten door XXImo.

Issuer
Maatschappij met wie, indien overeengekomen, de klant een overeenkomst voor een faciliteit op de XXImo Mobility Card sluit.

K

Kaarthouder
De door de klant aangewezen natuurlijke persoon, oftewel de medewerker, die gerechtigd is gebruik te maken van onderdelen van de dienst en van de XXImo Mobility Card.

Ketenreis
De afgelegde afstand van deur tot deur, welke uitgevoerd kan worden met een motorvoertuig, lopend, per OV-fiets of met het openbaar vervoer.

Klant
De rechtspersoon of de natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die met XXImo een overeenkomst heeft gesloten.

Klantnummer
Achtcijferig persoonlijk nummer van de kaarthouder wat te vinden is onder de naam op de XXImo Mobility Card. Dit nummer kan gevraagd worden bij communicatie met XXImo of haar partners ter identificatie van de kaarthouder.

M

Mobiel parkeren
Het verrichten van een parkeertransactie met behulp van een mobiele telefoon, door bij aanvang en einde van de parkeerduur een sms te sturen naar een vooraf aangegeven telefoonnummer. Kijk hier hier voor meer informatie.

Mobiele website
Online selfservice module van XXImo voor kaarthouders die onderweg zijn en beschikken over een smartphone. Op deze pagina kan de kaarthouder altijd en overal het beschikbare saldo bekijken, een route plannen, de OV-chipkaart opladen, uw pincode opvragen, de dichtstbijzijnde parkeergarage vinden en nog veel meer.

Mobiliteitsdiensten
De door de partners van XXImo aangeboden dienstverlening via de XXImo Mobility Card. Dit kunnen zowel producten als services zijn. Kijk hier voor meer informatie over deze mobiliteitsdiensten.

Mobility Manager

Als Mobility Manager beheert u de Mobility Cards. U kunt nieuwe kaarten aanvragen en mobiliteitsdiensten en budgetten wijzigen. Daarnaast kunt u facturen inzien en downloaden.

Modulariteit
Een los onderdeel van het XXImo-totaalpakket dat gemakkelijk is uit te breiden met meerdere onderdelen.

O

Opwaarderingsbedrag
Het bedrag waarmee het tegoed van de XXImo Mobility Card kan worden verhoogd.

OV-chipkaart
Vervoersbewijs en betaalmiddel waarmee gereisd kan worden met het openbaar vervoer (trein, bus, tram en metro), geldt tevens als identiteitsbewijs wanneer er gebruik wordt gemaakt van OV-fiets.

OV-chipkaartnetwerk
Netwerk van openbaar vervoer waarin betaald kan worden met de OV-chipkaart.

P

Partner
Een partner met wie XXImo een overeenkomst heeft gesloten voor het leveren van mobiliteitsdiensten die aan de XXImo Mobility Card gekoppeld worden.

Prepaid
De XXImo Mobility Card werkt alleen indien er vooraf een tegoed is gestort op de kaart. Indien er geen of te weinig tegoed op de kaart aanwezig is, kan de betaling niet plaatsvinden. Daarom wordt elke week het saldo op de kaart aangevuld tot het gewenste bestedingstegoed. Dit bestedingstegoed wordt door de administrator ingevoerd bij het aanvragen van de kaart.

Product
De XXImo Mobility Card is voor iedereen persoonlijk instelbaar. Vooraf bespreekt u met uw werkgever welke producten en services voor u beschikbaar zijn. Producten zijn bijvoorbeeld; tanken, parkeren, taxi en openbaar vervoer. Kijk hier voor een overzicht van alle producten en services.

R

Reserveringsbedrag
Bedrag dat door sommige bedrijven, zoals autoverhuurbedrijven en hotels, vooraf wordt gereserveerd. Dit bedrag wordt verrekend met de daadwerkelijk gemaakte kosten. Indien er meer is gereserveerd dan nodig, wordt het bedrag weer als tegoed op de XXImo Mobility Card beschikbaar gesteld.

Retailer
Bedrijf of instelling die de XXImo Mobility Card accepteert als betaalmiddel.

S

Servicedesk
De XXImo-servicedesk is de klantenservice van XXImo. Ga voor de contactgegevens en de openingstijden naar onze contactpagina.

Services
De XXImo Mobility Card is voor iedereen persoonlijk instelbaar. Vooraf bespreekt u met uw werkgever welke services en producten voor u beschikbaar zijn. Services zijn bijvoorbeeld: betalen en de XXImo-app.

T

Tankkaart
Kaart waarmee brandstof en smeermiddelen verkregen en betaald kunnen worden.

Tegoed
Een vooraf door de klant of kaarthouder aan de issuer betaald tegoed, uitgedrukt in euro’s, voor gebruikmaking van de mobiliteitsdiensten.

V

Vierogenprincipe
Principe van XXImo dat ervoor zorgt dat er altijd een extra controleslag door een tweede administrator plaatsvindt op aanpassingen die door de eerste administrator zijn verricht.

Visa-netwerk
Wereldwijd netwerk waarin betaald kan worden met een Visa-kaart, dus uiteraard ook met de XXImo Mobility Card.

W

Website
De website www.xximo.nl.

X

XXImo
XXImo B.V., Stadsplateau 11, 3521 AZ Utrecht, ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53111524.

XXImo Mobility Card
Fysieke kaart met XXImo-logo en eventueel logo van partner.

XXImo-klantnummer
Achtcijferig persoonlijk nummer van de kaarthouder dat te vinden is onder de naam op de XXImo Mobility Card. Dit nummer kan gevraagd worden bij communicatie met XXImo of haar partners ter identificatie van de kaarthouder.

XXImo-selfservice module
Beveiligd gedeelte op de website waarop de administrator het gebruik van de mobiliteitsdiensten van de kaarthouders kan beheren, managen en aanvragen en waar kaarthouders hun tegoed, transacties en autorisaties kunnen bekijken.