• één leverancier

    Regel uw totale mobiliteitsbeleid met een leverancier en tevens ontwikkelpartner. Geen losse contracten met tal van leverancies

  • volledig inzicht en grip

    Inzicht en grip op uw mobiliteitsbeleid, het reisgedrag en de reiskosten van medewerkers en CO2 footprint die dit achterlaat

  • goed werkgeverschap

    Vrijheid en flexibiliteit in mobiliteit voor medewerkers, binnen de regels van de organisatie en sturend op doelstellingen

XXImo locaties

5 1 0 8 2

Actieve XXImo locaties. Zoals tankstations, laadpunten en hotels

XXImo locaties op de kaart