IDT Financial Services Ltd.

De XXImo Mobility Card wordt in opdracht van XXImo B.V. uitgegeven door IDTFS, vergunninghouder van VISA Inc.

IDTFS staat onder toezicht van en is goedgekeurd door de Financial Services Commission, Gibraltar (Toezichthouder Financiële Dienstverlening, Gibraltar). Statutaire vestiging: 57-63 Line Wall Road, Gibraltar. Inschrijvingsnr. 95716.

Graag attenderen wij u op onderstaande voorwaarden en toepasselijke klachtenprocedure.