Imagor SA

De XXImo Mobility Card wordt in opdracht van XXImo B.V. uitgegeven door Imagor, vergunninghouder van VISA Inc.

Imagor SA, een Belgische vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, wordt gereguleerd en is geautoriseerd door de Nationale Bank van België (Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België) onder het registratienummer 161302 en bevoegd is om e-geld uit te geven, statutair gevestigd te Pleinlaan 15, 1050 Brussel (België), geregistreerd bij de KBO onder het nummer 0461.328.436, RPM Brussel. De licentie van Imagor SA kan gecontroleerd worden op de volgende website: www.nbb.be.

Graag attenderen wij u op onderstaande voorwaarden en toepasselijke klachtenprocedure.