Wij zoeken collega's. Check onze vacatures op https://www.xximo.nl/werken-bij-xximo/

Mobiliteit in de 1,5 meter samenleving

22 april 2020

Op woensdag 15 april 2020 nam Victor van den Berg, CEO van Radiuz (later overgenomen door XXImo red.),  deel aan de Corona Livestream. Tijdens de Corona Livestream ging Luberto van Buiten, Hoofdredacteur bij Mobility Media, in gesprek met Victor over de gevolgen van de Coronacrisis op mobiliteit en het woon-werk / zakelijk verkeer.

OV ligt bijna stil

Het zal geen verrassing zijn dat we zien dat er minder gereisd wordt. We hebben de vier weken vóór de lockdown vergeleken met de vier weken tijdens de lockdown. Daarin is te zien dat er in de periode van de lockdown 67% minder reizen zijn gemaakt. Het grootste verschil hierin zit bij het OV en de OV-fiets.

De minste daling zit in het tanken, vrij veel ZZP-ers reizen nog wel voor het werk. Dat het OV zo goed als stil ligt, is in lijn met de landelijke cijfers. Normaliter vervoert het OV ongeveer 5 miljoen reizigers per dag, dat is op dit moment afgenomen naar 10%.

Lichte toename in reizen

We hebben ook week 14 met week 15 vergeleken, daarin zien we een lichte stijging van 9% van het OV gebruik. We zien daarnaast ook dat er meer parkeertransacties zijn. “We weten dat er veel minder woon-werk verkeer plaatsvindt, ongeveer 93% minder. Heel veel van de reizen die er nu gemaakt worden zouden best privé of sociaal gerelateerd kunnen zijn. En dat is natuurlijk het mooie van mobiliteit en ergens ook de essentie van wat wij doen.

Wij denken en vinden eigenlijk dat mobiliteit essentieel is om volwaardig deel te kunnen nemen aan het leven. Kijk maar wat er gebeurt als je de mobiliteit uit de mens haalt en we gaan allemaal vijf weken thuis zitten. Dat is leuk, maar je wil er uiteindelijk toch even uit en daar zul je toch vaak voor moeten mobiliseren”, vertel Victor.

Mobiliteit in 1,5 meter maatschappij

Waarbij men nu kijkt naar bijvoorbeeld de goedkoopste of snelste rit, gaat men nu ook moeten kijken naar de rit die het meest verantwoord is. Niet verantwoord als in de veiligheid van een vervoersmiddel, maar hoe komt men met het minste besmettingsgevaar op plek van bestemming.

“Je kunt niet allemaal meer om 9 uur reizen, maar je kunt allemaal wel rondom 9 uur reizen. In China is het economische leven weer op gang aan het komen, de fabrieken gaan weer draaien. Het is echter nog nooit zo druk op de weg geweest. Mensen willen reizen, maar niet met het OV, men durft dat niet meer. Crowdcontrol wordt belangrijker dan opbrengstmaximalisatie”.

“In plaats van het optimaliseren van de reis van A naar B gaat het straks veel meer om het verantwoord reizen. Dat kan betekenen dat we een plek in de trein moeten gaan reserveren.”, aldus Victor van den Berg

Samenwerking

“Wat je denk ik gaat zien is veel publieke en private aanbieders bij elkaar. Vanuit het reizigersbelang gaat men veel meer beroep doen op samenwerking dan dat we nu zien. Daar moeten we als samenleving over nadenken. Dat zorgt voor nieuwe samenwerkingen die door worden gepakt, nu gaat dat gebeuren omdat het eigen belang weg gaat.”

Verschuiving

“Wanneer de intelligente lockdown nog anderhalve maand duurt, of langer, dan went men steeds meer aan thuiswerken. Waarbij men voorheen de vraag stelde hoe vaak je mag thuiswerken, stel je zo meteen wellicht de vraag hoe vaak je op kantoor mag werken. Dit heeft niet alleen effect op mobiliteit, maar ook op het commerciële vastgoed. Als dit de doorbraak van thuiswerken is, dan wordt niet alleen de functie van de kantoorruimte anders, maar ook die van de thuisruimte.”

Terug naar overzicht