Wij zoeken collega's. Check onze vacatures op https://www.xximo.nl/werken-bij-xximo/

Triggers CO2 reductie

08 september 2020

Deze 4 CO2-reductie triggers zijn vaak reden om het mobiliteitsbeleid te herzien

CO2-reductie is voor veel organisaties belangrijke thematiek voor aanpassing van het mobiliteitsbeleid. Dit kan voortkomen uit verschillende triggers:

  • Maatschappelijke verantwoording
  • Wet en regelgeving
  • Imago
  • War on talent

Maatschappelijke verantwoording

Het is niet fair om te denken dat organisaties begaan zijn met de wereld, puur omdat het van ze verwacht wordt. De maatschappij die het verwacht, is ook de medewerker van de organisatie. Het verduurzamen van organisaties komt regelmatig écht uit het hart van organisaties. En is dat niet het geval, dan is er altijd maatschappelijke druk van buitenaf om organisaties te stimuleren beter met onze kostbare wereld om te springen.

Wet en regelgeving

Gestaag richt de overheid wet-en regelgeving in die bedrijven het reduceren van hun CO2-uitstoot oplegt. Het Klimaatakkoord gaat diep in op CO2-reductie door (zakelijke) personenmobiliteit. Er worden limieten gesteld en er zal gehandhaafd worden. In de nabije toekomst komt er voor het zakenleven een rapportageplicht op CO2-reductie.

De 45 organisaties in coalitie Anders Reizen nemen het initiatief en zetten de trend en willen een inspiratiebron zijn voor andere organisaties. Hun verantwoordelijkheid wordt uitvoerig beschreven in het Klimaatakkoord. Eenieder die handhaving voor wil zijn en zelf initiatief wil tonen, kan een begin maken door de 10 maatregelen die Anders Reizen naleeft om CO2-uitstoot door zakelijk personenmobiliteit te verminderen, over te nemen.

Imago

Verduurzaming is een groeiende trend. Dit werkt erg goed voor het imago van organisaties en brengt commerciële voordelen zoals: klantloyaliteit, verhoging van koopintentie, goodwill en grotere acceptatie bij prijsverhogingen. Alleen het mobiliteitsbeleid aanpassen is hiervoor niet afdoende, maar CO2-reductie doorvoeren op zoveel mogelijk vlakken draagt zéker bij aan de geloofwaardigheid van de intenties van de organisatie.

War on talent

Duurzaam ondernemen is steeds vaker een reden voor talent om zich aan een organisatie te binden. Organisaties die zich zichtbaar en op vele fronten bekommeren om het beschermen van onze wereld, trekken makkelijker talent aan. Zij genieten de voorkeur op bedrijven die hier geen actief beleid op voeren.

Terug naar overzicht