Eén btw-factuur

Per bedrijf stelt XXImo een maandelijkse factuur ter beschikking, vanzelfsprekend is de btw voor alle mobiliteitskosten inzichtelijk gemaakt. Daarbij stelt XXImo ook de factuurspecificaties beschikbaar. Deze specificaties geven de detaillering op kaarthouder niveau. Doordat alle mobiliteitsopties met btw worden gefactureerd maximaliseert u op eenvoudige wijze de btw-teruggave.

Het facturatieproces

Het factureringsproces van XXImo vindt plaats per kalendermaand. Aan het begin van de nieuwe maand vindt de maandfacturering van de vorige maand plaats. De factuur wordt ter beschikking gesteld aan de administrator op Mijn XXImo. Het bedrijf ontvangt één verzamelfactuur met alle financiële transacties op bedrijfsniveau en op individueel kaarthoudersniveau.

Indien u facturen wilt opvragen ouder dan 12 maanden, kunnen deze worden opgevraagd door de administrator via Mijn XXImo bij ‘Facturen’.

Wat staat er op de factuur?

 • Uw bedrijfsgegevens
 • De factuurdatum
 • De factureringsperiode
 • Het factuur- en debiteurennummer

De factuur is verder opgebouwd uit een tweetal hoofdgroepen:

1. Kosten en uitsplitsing van btw

Op bedrijfsniveau worden alle productcategorieën en btw-tarieven van de financiële boekingen van de XXImo-kaarthouders verzameld weergegeven.

De btw maandfactuur kent een samenvatting van productcategorieën onderverdeeld naar de verschillende btw-tarieven:

 • Geen btw: voor de transacties in het buitenland.
 • Geen btw: voor transacties waarvan XXImo geen detailinformatie ontvangt.
 • Btw-tarief 9%.
 • Btw-tarief 21%.

Lees meer over de verschillende btw-tarieven.

2. Inzicht in financiële kas-/incassostromen

Alle financiële boekingen die op bedrijfsniveau hebben plaatsgevonden, bestaande uit:

 • Automatische incasso-opdrachten voor het opladen van de XXImo Mobility Cards.
 • Eventuele mislukte incasso’s (storneringen).
 • Eventuele administratieve boekingen.

Verklaring Belastingdienst

De Belastingdienst heeft in 2012 verklaard dat, in combinatie met de achterliggende gespecificeerde detailinformatie, te raadplegen in Mijn XXImo, de periodieke (verzamel)factuur van XXImo voldoet aan de factureringseisen voor de Nederlandse omzetbelasting.

XXImo volgt de Europese wetgeving rondom facturering vereisten en btw-voorschriften op de voet. Naast de lokale btw-wetgeving is XXImo u ook graag van dienst bij terugwinnen van buiten Nederland betaalde btw. Voor meer informatie klik hier.